Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola


Állóképek egy némafilmhez (2006) / Gitte Villesen és Kodolányi Sebestyén

Kulcsszavak

A Szabadiskoláról

A Művészetelméleti és -gyakorlati szabadiskola abból a felvetésből indul ki, hogy a kortárs művészet és kultúra által létrehozott tudás- és ismerettöbblet szélesebb körben is értékes hozzájárulással gazdagíthatja a társadalmi közbeszéd különböző fajtáit. Célkitűzése az, hogy aktív részvételen alapuló szemináriumok formájában a művészeti pozíciók, a kritikai szempontok, valamint a művészeti intézményrendszer vizsgálata révén gyarapítsa a magyarországi művészeti közeg elméleti és gyakorlati eszköztárát. A szabadiskola elnevezés olyan közösségi összejövetelekre utal, amelyeken a résztvevők párbeszéd és vita során alakítják ki a közös gondolkodás és a tapasztalatcsere lehetőségét.

Az iskola havi rendszerességgel, hétvégi szeminárium formájában működik. Az egyes szemináriumokat meghívott művészek, kurátorok, teoretikusok és múzeumi szakemberek tartják, figyelembe véve a magyarországi kortárs művészet helyzetét és az itt folyó diskurzusokat.

A Művészetelméleti és –gyakorlati szabadiskola céljai:

– A kortárs kultúra aktuális jelenségeinek vizsgálata a művészeti és a kurátori gyakorlatban;
– A kritikai gondolkodás és a szakmai párbeszéd elősegítése;
– A művészetelmélet és művészetkritika szerepe; kritikai fogalmak elemzése és a hazai közegre alkalmazható fogalmak kutatása;
– A kurátor és a művész identitás /szerep nemzetközi kontextusban való alakítása.

Hegyi Dóra: Kritikai közösséget teremteni

 

A weboldal nyitóképe: Állóképek egy némafilmhez (2006) / Gitte Villesen és Kodolányi Sebestyén (részlet)