Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola


A közvetítő: A szerzők halála és rugalmas személyiségek – Lars Bang Larsen és Søren Andreasen szemináriuma

| tranzit.hu

Jelenet a Tintin és a Cápák tava című képregényből, 1972

Tárgy-másoló gép a Tintin és a Cápák tava című belga képregényből, 1972

2007. 05. 18–20.
Kék – Kortárs Építészeti Központ,
Raoul Wallenberg Vendégház

Søren Andreasen és Lars Bang Larsen

A kurátor mint közvetítő – László Zsuzsa interjúja Søren Andreasennel és Lars Bang Larsennel

A szeminárium témája a kulturális közvetítés és az (inter)medialitás szerepe az előrehaladott globális kapitalizmus korszakában. Korábban már írtak arról, hogyan reprezentálódik a kurátor személye a kortárs diskurzusban, főként Fernand Braudel történész megállapításának fényében, miszerint a kapitalista berendezkedésű piac akkor alakult ki, amikor a közvetítőemberek tömegei átvették a piacgazdaság irányítását.

A szeminárium kiindulópontja a produktív szubjektivitások az ötvenes évektől a nyolcvanas évekig tapasztalható megjelenési formáinak vizsgálata legyen. Az ötvenes évek amerikai szociológiája a “szervezeti emberről” [organization man] beszél, Herbert Marcuse „egydimenziós emberről” ír, Roland Barthes pedig a Szerző haláláról közvetít, miközben a hetvenes évek popkultúrája az élőhalott, a zombi – a fogyasztó kézenfekvő, ha nem is éppen hízelgő megjelenítőjének – megszállottja lett.

Ez tehát a modernizmus hanyatlásának és a poszt-modernizmus hajnalának korszaka, mikor a szerzőség vagy éppen maga a szubjektum határvonalai egyre inkább homályossá válnak, sőt, halottnak nyilváníttatnak. Ebben a sorsban nem sokkal később – a nyolcvanas években – a művészet is osztozni kényszerül, ahogyan ezt a műtárgyak elanyagtalanodásáról szóló diskurzus előre jelezte.

Ezen szempontokat figyelembe véve szeretnénk vitát nyitni a művészeti közvetítés aktuális modalitásairól. Hogyan igazolódik a szerző személye és a művészet fogalma a kilencvenes évek óta? És hogyan tudjuk ezeket a folyamatokat diagnosztizálni és hogyan tudunk ebben a környezetben tevékenykedni?

Ajánlott irodalom:

Søren Andreasen and Lars Bang Larsen: Introduction to the Echo Show
Søren Andreasen and Lars Bang Larsen: The Middleman. Beginning to think about mediation
Roland Barthes: A szerző halála. In: A szöveg öröme. Irodalomelméleti írások. Bp., Osiris. 2001. 50–55. p.
Brian Holmes: The Flexible Personality, in Brian Holmes: Hieroglyphs of the Future. Art and politics in a networked era. What, How and for Whom/WHW + Arkzin. Paris/Zagreb 2002/3. magyarul ld. http://www.exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=330 is.
Curating with institutional Visions. Conversation between Nina Möntmann, Roger Buergel, Anselm Franke and Maria Lind. In Möntmann (szerk.): Art and its Institutions. Current conflicts, critique and collaborations, NIFCA/Black Dog 2006.