Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola


A normalizáció bemutatása – a WHW szemináriuma

| tranzit.hu

What, How and for Whom / WHW

(Világ)nézet-eltérítés mint az ismeretterjesztés egy formája – Hock Bea interjúja Natasa Ilićcsel és Ivet Ćurlinnal

Helyszín: Kis Varsó Búlcsú utca műterme

A WHW 1999-ben jött létre, tagjai: Ivet Ćurlin, Ana Dević, Natasa Ilić és Sabina Sabolović kurátorok, valamint a publicista-dizájner Dejan Kršić. Kiállításaikhoz markáns tipográfiájú katalógusok kapcsolódnak, önálló köteteket adnak ki, 2003 óta egy non-profit galériát is működtetnek (Nova Galerija, Zágráb).

Első kiállításukatwhat how & for whom, on the occasion of 152nd anniversary of the Communist Manifesto– melynek címéből nevük is származik – 2000-ben Zágrábban rendezték a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 152. évfordulója alkalmából. A cím három olyan alapvető kérdést tartalmaz – mit, hogyan és kinek? –, mely minden gazdasági szerveződést meghatároz, és az élet szinte minden területére kihat. A „mit” azt a problémát veti fel, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló források és társadalmi ráfordítás mellett mennyi állítható elő az összes lehetséges termékből és szolgáltatásból; a „hogyan” az adott technológiára vonatkozik, amely nek alapján az előző kérdésre válaszként kiválasztott termékeket elő lehet állítani; míg a “kinek” a termékek terjesztésére vonatkozik, arra. hogy hogyan jutnak el a társadalom tagjaihoz. Természetesen ezek ugyanazok a kérdések, amelyeket egy kiállítás tervezésekor, a koncepció kidolgozásakor és megvalósításakor fel kell tenni, és amelyek a műalkotások létrehozása, terjesztése, valamint a művészek munkaerőpiaci pozicionálása során is felmerülnek.

WHAT, HOW & FOR WHOM a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 153. évfordulójára Kunsthalle Exnergasse, Bécs, 2001    Forrás: http://www.wuk.at/language/en-US/WUK/KUNST/Kunsthalle_Exnergasse/ArchivDetail/programid/17077  A fotót Rainer Berson készítette.

A normalizáció mint kiállítási stratégia

A szemináriumon olyan módszereket és megközelítéseket mutatunk be, amelyeknek révén a kiállítások megkérdőjelezhetik és dekonstruálhatják a nemzeti identitások reprezentációjának azon átfogó stratégiai rendszereit, amelyek a demokrácia és a szabadpiac felé haladás narratíváiban igyekeznek magukat megvalósítani. A kulcskérdés az, miként lehet olyan kritikai projekteket létrehozni, amelyek nem esnek a saját „hatni akarásuk” csapdájába, hanem az ellentmondásokra való nyitottságukat meg őrízve teszik lehetővé a reprezentációs stratégiák, a kiállítási formák és a közterekben megvalósuló akciók állandó felülvizsgálatát, miközben párhuzamos „kultúrpolitikákat” és infrastruktúrát is kidolgoznak. A WHW kiállításain olyan – Horvátországot és a régió társadalmait mélyen érintő, de az „Új Európa csillogását” és a piacosíthatóságot nélkülöző, s ezért elhallgatott vagy félresöpört – problémákkal foglalkozik, mint a múlthoz és a történelem konstruálásához fűződő kollektív viszony, a gazdasági átmenet, a nemzeti identitás és a nacionalizmus, a háborút követő normalizáció, az EU-orientáció, valamint az etnikai kisebbségek (pl. szerbek) státusa a mai horvát társadalomban. A szermináriumon a WHW utóbbi kiállításai (Side Effects [Mellékhatások], Collective Creativity [Kollektív kreativitás], To be put up for a public debate [Nyilvános vitára bocsátandó], és Normalization, dedicated to Nikola Tesla [Normalizáció, Nikola Teslának ajánlva]) alapján arra keresünk választ, hogy egy kiállítás vagy egy művészeti projekt hogyan használhatja ki a “kulturális ipar” mechanizmusait annak érdekében, hogy széles körű, nyilvános vitát indítson releváns társadalmi kérdésekről.

A WHW válogatott kiállításai:
What, How & for Whom, on the occasion of the 152nd anniversary of the Communist Manifesto”Home of Croatian Artists, Zagreb, 2000 and Kunsthalle Exnergasse, Vienna, 2001), Broadcasting Project, dedicated to Nikola Tesla (Technical Museum, Zagreb, 2002), Looking Awry (Apex art, New York, 2003), Repetition – Pride and Prejudice (Gallery Nova, Zagreb, 2003), Side-effects (Salon of Museum of Contemporary Art, Belgrade, and Gallery Nova, Zagreb, 2004), Normalization (Gallery Nova, Zagreb, 2004), Collective Creativity (Kunsthalle Fridericianum, Kassel, 2005), To Be Put up for a Public Debate (Operation City, Badel Factory, Zagreb, 2005), Final Exhibition, Gallery Nova, Zagreb, 2006, Normalization, dedicated to Nikola Tesla, Gallery Nova, 2006, 11th International Istanbul Biennial, 2009, Details, Bergen Kunsthall, 2011, How Much Fascism?, BAK, Utrecht, 2012 and Extra City, Antwerpen, Meeting Points 7, 2014.

A WHW által kiadott publikációk:
Against Indifference selected essays by Renata Salecl, Hieroglyphs of the Future selected essays by Brian Holmes, Zagreb, 16/6/01 book of interviews by Hans Ulrich Obrist with Croatian artists, reader for the “What, How and for Whom” exhibition with essays by Slavoj Žižek, Richard Barbrook, Boris Buden, Fredric Jameson, Charles Esche…) and regularly publishes Gallery Nova newspapers.