Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola


Kortárs együttműködések: előnyök és hátrányok – Maria Lind és Apolonija Šušteršič szemináriuma

| tranzit.hu

Maria Lind
Apolonija Šušteršič
Az együttműködés politikája – Süvecz Emese interjúja Apolonija Šušteršičcsel és Maria Linddel

Helyszín: Fiatal képzőművészek Stúdiója

A szemináriumon azt szeretnénk megvitatni, hogy különböző kortárs művészeti projektek miként mutatják be, vizsgálják és kérdőjelezik meg a kollektív tevékenységek formáit és alapvető sajátosságait. Elsősorban az foglalkoztat minket, hogy miként működik a közös munka rövid, illetve hosszú távon; az együttműködés során hogyan terjesztik ki a résztvevők figyelmüket különböző témákra, módszerekre, életformákra, eltérő politikai felfogásokra; hogyan reménykednek valamiféle emancipációban; és végül, de nem utolsósorban: milyen elégedettség, illetve frusztráció fakadhat a csoportos munkából. Ugyanakkor arról is szó lesz, hogy ezek a közös erőfeszítések gyakran egy specifikus, lokális helyzetre is választ adnak, miközben folyamatosan folyamatosan fennáll a veszélye, hogy éppen az a rendszer emészti fel vagy olvasztja be őket, amelyet kritizálnak.

Az együttműködés létrejöhet művészek, vagy művészek és kurátorok, illetve művészek és mások – például aktivisták vagy építészek – között. A szeminárium során a művészeti világ azon kollektív kezdeményezéseinek a lehetőségeit is megvizsgáljuk, melyek hosszú távú kutatások és tudástermelés függvényében jönnek létre. A szeminárium esettanulmányokra épül. Példaként hozunk egy olyan projektet, amelyben együttműködtünk (Non Stop Video Club, Ljubljana, 1998), valamint Maria Lind (Totally Motivated: A Sociocultural Maneuver [Teljesen motivált: egy szociokulturális manőver] Kunstverein Münchenben, 2003), és Apolonija Šušteršič (Community Research Office [Közösség-kutató iroda], London, 2004) egy-egy saját projektjét is tárgyaljuk.