Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola


Miért a művészeten keresztül? – Maria Hlavajova és Ulay szemináriuma

| tranzit.hu

 

EEA – Erick Van Egeraat Építészeti Iroda

Égető társadalmi és politikai kérdések térnyerésének szükségessége a kortárs művészeti gyakorlatban

A szeminárium három részből áll:

(művész)

Ulay (Uwe Laysiepen) képzőművész és Maria Hlavajova kurátor szemináriumának első része azt a kérdést állítja a középpontba, hogy miért szükséges társadalmi és politikai jelentőségű témákat megvitatni a művészetben. Ebben az összefüggésben mutatjuk be és elemezzük Ulay munkáit, beleértve azokat a műveket is, amelyek a Marina Abramovićcsal való együttműködésük időszakából származnak.

(művészeti projekt)

A második részben Hlavajova több olyan konkrét művészeti projektet mutat be, melyek azt állítják, hogy a művészet egy olyan világ része, amely tele van sürgősen megoldandó szociális és politikai problémákkal. Hlavajova érvelése szerint a művészet olyan tér, ahol új társadalmi és politikai víziók jöhetnek létre. A Citizens and Subjects [Állampolgárok és alattvalók] (52. Velencei Biennálé, Holland Pavilon, 2007); Concerning War [Ami a háborút illeti] (BAK, 2005) az Now What? Dreaming a better world in six parts [És most? Álmodozás egy jobb világról hat részben] (BAK, 2003) projektek esettanulmányokként szolgálnak majd.

Szeminárium Maria Hlavajovával és Ulayjal, Eric van Egeraat Építészeti Iroda, Budapest

 

(művészeti intézmény)

A szeminárium harmadik, befejező része az “intézményi kreativitás” fogalmának szentel figyelmet. Ez a rész a művészeti intézményekkel mint olyan nyilvános terekkel foglalkozik, amelyek a kritika és az erőszakmentes ellentétek helyszínei lehetnek. A Maria Hlavajova által alapított és vezetett BAK – basis voor actuele kunst [kortárs művészeti bázis] elméleti alapjai olyan művészeti intézmény-ideálok kialakításához adnak kiindulópontot, melyek a változó művészeti gyakorlatok adta kihívásokra igyekeznek nyitott és magabiztos válaszokat adni.

 Intézményi kritikalitás – Zólyom Franciska interjúja Maria Hlavajovával

Maria Hlavajova