Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola


Túlazonosulás és Modernitás – Branislav Dimitrjević szemináriuma

| tranzit.hu

Keleti pályaudvar, étterem, Budapest

Keleti pályaudvar, étterem, Budapest

Branislav Dimitrijević

„Azt hiszem, manapság mi komolyabban vesszük a művészetet, mint a nyugatiak” – Fuchs Péter interjúja Branislav Dimitrijevićcsel

1. rész: A „túlazonosulásról” – kritikai irónia taktikái a művészetben az 1960-as évektől máig

A modernizmus paradigmájának szétesésekor, az 1960-as években a művészek gyakran alkalmaztak ambivalens taktikákat, hogy bekapcsolódhassanak a politikai, ideológiai, vagy a különféle társadalmi identitásokról szóló kritikai párbeszédbe, illetve ahol ez nem létezett, ők kezdeményezték a dialógust. Erre számos történelmi példát találhatunk az amerikai pop-arttól a kelet-európai szocialista országok ellenálló művészetéig. A mai kortárs művészetben ezek a manőverek nemcsak egy nagyon ironikus intézménykritika megnyilvánulásai, de a „culture jamming”-ben megjelent az aktivista hozzáállás is. Slavoj Žižek a Laibach és NSK (Neue Slowenische Kunst) szlovén művészcsoportok 1980-as évekbeli tevékenységéról szóló írásában az “over-identification” [túlazonosulás] kifejezést használja. Ez a szakkifejezés csupán a kiindulópontja az elemzésnek, mely a művészek kritikai gondolkodásra irányuló eszközeit vizsgálja a liberális demokrácia feltételei közt, mely szinte minden kritikai attitűdöt beépít a saját “hibátlan” rendszerébe. A szemináriumon történeti és kortárs (mind nyugat-európai, mind török, ex-jugoszláv, román,orosz, stb.) művészeti példákról beszélünk, és arra is lehetőség nyílik, hogy hogy ki-ki kritikusan újragondolhassa az általa már ismert kortárs művészeti gyakorlatokat, valamint, hogy megvitassuk azokat az ellenállási stratégiákat, melyet az aktuális politikai trendekkel szemben kialakíthatunk.

2. rész: A modernitás a mi antikvitásunk (vagy éppen a jövőnk) ?

A kortárs képzőművészek között növekvő érdeklődés mutatkozik a modernitás világa, annak egyetemes ígérete, heroizmusai és katasztrófái, illetve a modernizmus mint kulturális gyakorlat redukált, de programszerű formái iránt. Egyfajta nosztalgia tapasztalható, keveredve a modernizmus radikális erejének feltámadásaival, újjászületéseivel.
Mi rejlik ezen érdeklődés mögött? Egy teljes konceptuális fordulat, mely megváltoztatja a prioritásokat a kortárs művészetben? Vagy ez megint csak egy posztmodernista idézet-játék? Lehet hogy nem is a történelemről van szó, csupán a kortárs csalódásokról? Vagy megint csak jövőbeli víziókról van szó, melyek annyira fontosak voltak a modernizmusban? Vagy ez egyszerűen egy reakció egy – ahogy David Malkovic nevezte – „kimerült és megfáradt” generáció általános pesszimizmusára? Esztétikai bűvölet, vagy politikai állásfoglalás?
A szeminárium egyik célja olyan művészek bemutatása, akik munkáikban a modernizmus/modernitás kérdésével foglalkoznak, de leginkább az, hogy összevesse, hogyan foglalkoznak a modernitással a délkelet- és közép-európai exszocialista államokban és Nyugat-Európában. A szeminárium „nyitott dobozként” szolgál majd, melybe minden résztvevő beleteheti a maga példáit a modernitás és modernizmus kortárs olvasatairól.

Túlazonusulás: ajánlott olvasmányok:

Slavoj Zizek, Metastases of Enjoyment, Verso, London, 1994. 71-72.
Primary Documents – A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s, The Museum of Modern Art, New York
Michel de Certeau: The Practice of Everyday Life, University of California Press
Branislav Dimitrijevic, “Sozialisticher Konsumismus, Verwestlichung und kulturelle Reproduktion”, in B. Groys (ed.), Zuruck aus der Zukunft, Suhrkamp, pp. 195-277
Branislav Dimitrijevic, Shaping the Grand Compromise: Blending Mainstream and dissident art in Serbia, c. 1948-1974”, Praesens, 1, Budapest, 2002, pp. 33-45
In den Schluchten des Balkan, exhibition catalogue, Fredericianum Kassel.
East Art Map: Contemporary Art and Eastern Europe, IRWIN (eds.), Afterall / Mit Press

Modernitás: ajánlott olvasmányok:

Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, Basic Books, 2002
Christopher Prendergast, Codeword Modernity, New Left Review, no. 24., 2003
Modernity in YU, project by Marko Lulic, MOCA, Belgrade, 2002.
Scene for New Heritage, project by David Maljković with the essay by Jelena Vesić, MOCA, Belgrade, 2006.
Formalism: Modern Art, Today, Kunstverein Hamburg, October 9-January 9, 2005
“Revisitations: Ideology, Fiction, Style”, Alex Farquharson and Andrea Schlieker in Discussion with Enrico David, Daria Martin, David Thorpe and Mark Titchner, in British Art Show 6, Hayward Gallery, 2005, pp. 54-63.
Interview with Charles Esche by Pelin Tan. utopia, local modernities, imagined public sphere, representation of singularities, the role of contemporary art, 2005 – Istanbul / Eindhoven