Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola


Chto Delat?

Nagyová Terézia

 

020_opening-kronstadt1

A politikai kiábrándultságon túl rejlő lehetőségek – a Chto Delat? / Mi a teendő? szemináriuma

Művészet és aktivizmus – Szacsva y Pál interjúja a Chto Delat két tagjával, Dmitrij Vilenszkijjel és David Riffel

 

Politikusan élni, gondolkodni és cselekedni. Ez a jelmondata a Chto Delat nevű orosz művészcsoport aktivista tevékenységének. Ez azonban számukra nem politikai aktivizmust jelent, hanem politikai tudatosságot. Vallják, hogy a politika az emberi természet sajátja, politikusan élni ugyanakkor a tudatos együttélés képességét is jelenti.[1]

A 2003-ban alakult munkacsoport elsődleges célja a politikai elméletek, a művészet és az aktivizmus összekapcsolása. Az építészekből, kritikusokból és akadémikusokból álló csoport tagjai első akciójukban (The Refoundation of Petersburg[2]) Szentpétervár 300. évfordulójára rendezett ünnepségére reagáltak. A résztvevők úgy döntöttek, hogy vonattal elhagyják a várost, azzal a céllal, hogy új központot találjanak Szentpétervárnak a város egy másik pontján. A vonatállomáson majd a vonaton az állampolgárok figyelmét Szentpétervár jövőjére és kultúrpolitikájára hívták fel. Az akció során letartóztatták a résztvevőket és csak pénzbírság fejében engedték el. A keresett új központot a csoport tagjai a rendőrségi épülettel szemben jelölték ki, mint olyan szimbolikus helyet ahova a sors vezette el őket.[3] Ezt követően elindítottak egy máig aktív, nemzetközi újságot Chto Delat[4] címmel. Az elnevezés, melyről aztán a csoport is kapta nevét, Nikolaj Csernisevszkij regényéből származik, melyben az orosz szocialista munkások első önszerveződéséről olvashatunk. Ilyen módon a csoport tudatosan kapcsolódik a szocialista hagyományokhoz.

A művészcsoport olyan intellektuális tevékenységet folytat, melyre jellemző az önképzés, az önszerveződés, az együttműködés és a nemzetköziség. Projektjeik által olyan önszerveződő platformot hoznak létre, mely során lehetőség nyílik az apolitikus réteg és a kulturális munkások közötti kommunikációra. Kiállításaikat rendszeresen ilyen kollektív szemináriumok követik vagy előzik meg, melyek célja a résztvevők kritikai gondolkodásának ösztönzése. Erre példa az ún. Educational Fresco című szeminárium, ahol a résztvevők közösen egy szobrot és egy grafikát hoztak létre, mellyel az orosz politika változásaira reflektáltak.[5] A kiállítás számukra egy olyan köztér, mely az intellektuális és politikai ellenállás színtere lehet. Továbbá a kiállítás egy olyan együttműködési forma, mely pedagógiai jelleggel bír. A film, hasonlóan a kiállításhoz együttműködést feltételez. Aktivista filmstúdiójuk központi gondolata a kollektív filmkészítés módszerén keresztül egy olyan filmes nyelv kifejlesztése, amely megfelelő lehet a politikai és személyes narratívák bemutatására.[6] A művészet és színhelyei tehát nem mások, mint tudástermelő területek.

A művészcsoport tudatosan a kommunizmus hagyományaihoz[7] és baloldali teóriákhoz kötődik. Tevékenységének központi eleme a hivatalos sztálinista rendszeren kívüli kommunizmus újrafelfedezése és a kapitalista jelen dekódolása kommunista eszközökkel. Ez a teória és gyakorlat szintézisét jelenti, illetve a világról szerzett tudást és annak átalakítását. Véleményük szerint a tudományos ismeretek a domináns osztály szolgálatában állnak. A szabad ember kritikai tudása ugyanakkor nem árucikk.[8] Ezért a kapitalista versenyen alapuló túltermelést elutasítják.

A Chto Delat egy olyan új típusú baloldali csoportosulás, mely hisz az általuk folytatott kulturális aktivizmus erejében. Olyan elődöket keresnek, melyek alternatívákat mutathatnak, ilyen például Brecht[9] és a társadalmilag elkötelezett színház vagy a politikailag elkötelezett avantgárd dialektikája.[10]A kérdés azonban az, hogy az általuk fontosnak tartott hagyományok tudnának-e működni ma nemcsak Oroszországban, de az ún. nyugati világban is?


[1]             Politikusan élni, gondolkodni és cselekedni címmel létrehoztak egy 48 órás szeminárium sorozatot http://chtodelat.org/category/b8-newspapers/12-42/

[2]            http://chtodelat.org/b5-announcements/a-7/chto-delat/

[3]             http://chtodelat.org/b8-newspapers/c1-1-what-is-to-be-done/the-refoundation-of-petersburg/

[4]             http://chtodelat.org/category/b8-newspapers/12-42/#

[5]              http://chtodelat.org/b7-art-projects/2012-11-09-19-38-09/

[6]             http://chtodelat.org/category/b8-films/z_2/

[7]             http://chtodelat.org/category/b9-theater-and-performances/where-has-communism-gone/

[8]             http://chtodelat.org/b5-announcements/a-6/a-declaration-on-politics-knowledge-and-art-4/

[9]             http://chtodelat.org/b8-newspapers/12-38/gene-ray-radical-learning-and-dialectical-realism-brecht-and-adorno-on-representing-capitalism/

[10]            http://hu.tranzit.org/hu/szabadiskola/0/2012-12-14/felhvs—hov-lett-a-kommunizmus