Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola


Maria Hlavajova

Varga Krisztina

Maria Hlavajova

 Miért a művészeten keresztül?  Égető társadalmi és politikai kérdések térnyerésének szükségessége a kortárs művészeti gyakorlatban – Maria Hlavajova és Ulay szemináriuma

 Intézményi kritikalitás – Zólyom Franciska interjúja Maria Hlavajovával

 

Maria Hlavajova kurátori/szakmai tevékenységének egyik központi témája a művészeti intézmények önértelmezése. Hlavajova munkáinak eredményeképp kirajzolódik, hogy milyen folyamatokon és állomásokon keresztül lehet eljutni az ideális kortárs művészeti intézmény modelljének megfogalmazásig. Ennek a kísérletnek az eredményét  – mint köztes állomások fázisait – vehetjük sorra a BAK, a tranzit hálózat és a FORMER WEST kezdeményezéseiben.

Hlavajova kurátori munkáját 1994-ben a pozsonyi Soros Kortárs Művészeti Központ vezetésével kezdte. Majd 1999-ben Hollandiába költözött át, ahol lehetőséget kapott egy helyi művészeti intézmény átalakítására. Így jött létre Utrechtben 2003-ban a basis voor actuele kunst (BAK), amely küldetésében önmagát a kortárs művészeti kutatások, programok, bemutatók és elemzések platformjaként határozza meg. Az intézmény formájában flexibilis, változékony, amely a művészet, a tudományosság és a társadalmi képviselet hármasságában egyensúlyoz. A BAK célja megtalálni azt az ideális formát, amellyel reagálni tud az aktuális helyzetekre. Ennek a célkitűzésnek egyik kiváló példája a 2004-es Who if not we should at least try to imagine the future of all this? [Kinek, ha nem minekünk (nekünk?) kellene legalább megpróbálnunk elképzelni mindennek a jövőjét?] című projekt, amely a művészeti közeg megszervezésének irányelveit próbálta meghatározni. A művészeti szerveződési lehetőségek meghatározásának az egyik legjelentősebb pontja az önreflexivitás. Ez az állandó visszacsatolás jelenik meg a BAK egyik hosszú távú kutatási programjában, amelynek Hlavajova művészeti igazgatója is egyben.

A BAK modelljéhez hasonlóan flexibilis formát képvisel a tranzit hálózat, amelyet 2002-ben Hlavajova Kathrin Rohmberg kurátorral közösen alapított meg. A tranzit hálózat a kortárs művészeti gyakorlatok cseréjét kívánja támogatni, platformként szolgál a közép- és kelet-európai régióban. A hálózat tagjai Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában működnek. A szervezet a lokális helyzetre, helyi aktuális problémákra igyekszik reflektálni egyes programjaival. A kutatási, oktatási, publikációs és kiállítási programokban nagy hangsúlyt kap a diszkurzivitás és a kritikalitás.

Ez a két kulcsfogalom jelenik meg a BAK által létrehívott hosszú távú kutatási projektben a FORMER WEST programjában (2008-2016) is.  Ez a kortárs művészeti és interdiszciplináris kutatási, edukációs, és kiállítási programsorozat  a Nyugat önmagáról kialakított képét vizsgálja és pozíciójának (folyamatos újrapozicionálására) változására reflektál. A konferencia-sorozat előadásainak videódokumentációja a weboldalon edukációs/kutatási anyagként megtekinthető. A különböző városokban megrendezett konferenciákhoz  kiállítások kapcsolódnak, többek között a BAKban is. A FORMER WEST a különböző társadalomtudományi területek szakértőivel való közös kutatás és tudásmegosztás révén az elmúlt évek egyik legsikeresebb kurátori projektjévé vált.

Úgy tűnik, mintha a FORMER WEST – mint a geopolitikai témákra reflektáló intézményesült  projekt – lenne Hlavajova aktuális válasza az ideális kortárs művészeti intézmény definíciós folyamatának kérdésére.