Use your widget sidebars in the admin Design tab to change this little blurb here. Add the text widget to the Blurb Sidebar!

Andrási Gábor, művészettörténész, kurátor, 1954

Author:

Milyen szerepet játszott a rendszerváltás a szakmai pályafutásodban?

Adminisztratív értelemben semmit. Ugyanúgy, szakmai szempontból teljesen függetlenül dolgozhattam az Óbudai Társaskör (elődje: Óbudai Klubház, majd Óbudai Művelődési Központ) alkalmazottjaként a két kiállítóhely (az Óbudai Pincegaléria és – 1987-től – az Óbudai Társaskör Galéria) párhuzamosan futó programjának összeállításán, mint 1981 óta. A galériák koncepciója azonban a körülmények hatására változáson ment keresztül. Okafogyottá vált és megszűnt a „rehabilitációs” funkció; ami a hivatalos nyilvánosság reprezentatív helyszíneiről kiszorult, a színtér perifériáján vagy ismeretlenségben alkotó művészeknek rendezett kiállításokat jelentette. (A nyolcvanas években még a középgenerációs és idősebb, „avantgardistának” minősült művészek számára is fontos lehetőség volt a 45 négyzetméteres Fő téri pincegaléria.) Ettől kezdve a koncepció három fő összetevőből állt: 1. az első, bemutatkozó önálló kiállítások vállalása (életkortól függetlenül, de döntően a fiatalabb generáció számára, például: Chilf Mária, Koronczi Endre, Szíj Kamilla). 2. ismert művészek pályájának fordulópontjait, váltásait nyilvánosságra hozni (például: Jovánovics György, Swierkiewicz Róbert, Tolvaly Ernő, Türk Péter), ill. évtizedek óta „hallgató” művészek visszatérését kezdeményezni (például: Donáth Péter, Major János). 3. nemzetközi kapcsolatokat kiépíteni és cserekiállításokat szervezni. (Az 1988 és 1991 között rendezett kiállításokat a Függelék tartalmazza – A. G.)

Körülbelül tíz éve rendszeresen publikáltam – kezdetben irodalmi, majd művészeti témában – különféle lapokban; 1981–1984 között a Vigilia művészetkritikusa voltam. 1991-ben azonban Sinkovits Péter felkért, hogy szerkesztőként is vegyek részt a nem sokkal korábban indult Új Művészet folyóirat számainak előkészítésében.

 

Milyen fordulópontot jelentő művészeti / politikai / közéleti / szakmai eseményekre, publikációkra emlékszel, melyek voltak hatással rád közvetve vagy közvetlenül?

Több helyen megírtam már, hogy véleményem szerint a rendszerváltás a képzőművészetben (vagyis a modernizmus kritikai és művészettörténeti kanonizációja, illetve a kortárs művészetben a „transzavantgárddá”, „új szenzibilitássá” alakult avantgárdnak a hivatalos nyilvánosság reprezentatív fórumain – Magyar Nemzeti Galéria, Velencei Biennále – történő megjelenése) megelőzte a politikai berendezkedés átalakulását. Ezért a művészeti és szakmai fordulatot – mely inkább évtizednyi folyamat volt – számomra a nyolcvanas évek legelején rendezett óbudai Tendenciák kiállítás-sorozat és az Altorjai Sándor, majd később a 101 tárgy  (Objektművészet Magyarországon 1955-1985), valamint az Erdély Miklós kiállítások, továbbá a párhuzamosan zajló székesfehérvári évtized-összefoglaló tárlatok jelenítették meg.

Ma már a fordulat „előszelének” tekintem a Soros Alapítvány xeroxgép-programját (így jutott nagyításra-kicsinyítésre képes fénymásoló az Óbudai Klubházba is, melyet csak kezdetben ellenőriztek szigorúan), valamint a szamizdat Beszélő és AL (Artpool Letter) egyre bátrabb terjesztési gyakorlatát.

A színtéren történt intézményi változásokban fontos szerepet játszott a Soros Alapítvány (SCCA) tevékenysége és a Műcsarnoknak az új, modernista/ex-avantgárd kánont demonstráló kiállítás-politikája; az Új Művészet folyóirat (elődjéhez képest) progresszívebb irányba fordulása; a Ludwig Múzeum megalapítása (1989), majd 1991-ben megnyílt állandó kiállítása, és a Magyar Nemzeti Galéria Hatvanas évek kiállítása (1991), valamint az első kereskedelmi galériák megjelenése.

A nagyobb léptékű politikai-közéleti fordulatot tükröző események között emlékezetes közösségi élmény volt a bős-nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés (1988. szeptember 12.), melyet a rendőrség már csaknem teljes passzivitással kísért. Revelációként hatott egy évvel később a határnyitás (1989. augusztus 19.), az NDK állampolgárok exodusa a magyar-osztrák határon keresztül. A kettő közé esett Nagy Imre újratemetése (1989. június 16.), addig nem tapasztalt performatív elemekkel, valamint Bachman Gábor és Rajk László installációjával.

 

Milyen közvetítőkön keresztül, milyen forrásokból szereztél ismereteket erről az időszakról?

Alkalmam volt személyesen átélni az időszakot, és – a két kisgaléria léptékét tekintve – részt is venni a művészeti színtéren zajló folyamatokban. Tájékozódni nemcsak szamizdatból, hanem a fokozatosan szabadabbá váló sajtóból is lehetett; az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai és a többpártrendszer kialakulása jól követhető volt (a privatizációs folyamatok kevésbé).

 

Változott-e, és ha igen hogyan, és minek a hatására a rendszerváltásról, a rendszerváltás eszméiről alkotott képed az utóbbi 10 / 5 / 1 évben?

Nem változott. Kényszerűen tudomásul veszem az egykori történéseknek az aktuális hatalmi játszmáknak megfelelő módon történő felülírását, relativizálását, és annak a lelkesítő szellemi potenciálnak elpárolgását is, ami áthatotta ezt az alig két-három, az értelmes szabadság illúzióját felkeltő évet.

 

Függelék

Kiállítások a rendszerváltás körüli években

 

1988

Orosz Péter (Talapzat nélkül – Békásmegyeri Közösségi Ház)

Bodóczky István (Talapzat nélkül – Békásmegyeri Közösségi Ház)

Kovács Attila (Zichy kastély nagyterme)

 

Óbudai Társaskör Galéria

Kecseti Gabriella

Beleznay Annamária

Olescher Tamás

 

Óbudai Pincegaléria

Xertox csoport

Bullás József

Gábor Imre és Forgács Gábor

Sinkó István

Veress Pál

Ganczaugh Miklós

Kádár Katalin

Mártha Albert

Barna Róbert

 

1989

Óbudai Társaskör Galéria

Hat dia (Károlyi Zsigmond, Pácser Attila, König Frigyes, Sarkadi Péter, Lengyel András, Tolvaly Ernő)

Passau I. (Boros István, Bullás József, Forgács Gábor, Gaál József, Gábor Imre, Ganczaugh Miklós, Halász Arisztid, Halbauer Ede, Hortobágyi Endre, Jovián György, Kováts Albert)

Passau II. (Lossonczy Tamás, Markó Balázs, Molnár László, Roskó Gábor, Sinkó István, Swierkiewicz Róbert, Szeift Béla, Szikora Tamás, f. Tóth Árpád, Vojnich Erzsébet)

(A passaui Kunstvereinben előző évben rendezett Magyar művészet a nyolcvanas években című kiállítás budapesti bemutatói.)

Erdély István

Cseh kortárs fotó

Karl Schleinkofer (Passau)

Pácser Attila

Jovánovics György

 

Óbudai Pincegaléria

Jovián György

Gaál József

Schmal Károly

Mózes Katalin

Molnár Péter

Eisenmayer Tibor

Major János

Veszely Ferenc

Lévay Jenő

 

1990

Óbudai Társaskör Galéria

Koronczi Endre

Körösényi Tamás

Molnár Sándor

Tolvaly Ernő

Médium Art (vizuális költészet)

Csépányi Tibor

Herwaarden–Driessen–Niessen (Hollandia)

Renate Christin (Regensburg)

Köves Éva

Lois Viktor

 

Óbudai Pincegaléria

Szíj Kamilla

Roskó Gábor

Chilf Mária

Rolf Hegetusch (München)

Ferenczi Róbert

Therese Eisenmann (Ausztria)

Nikola Vukosavljevic (Belgrád)

 

1991

Óbudai Társaskör Galéria

Lengyel András

Várnai Gyula

Cerovszki Iván

Pasqualetti Zsófia

Schnitzler János

Louise McCagg (New York)

Türk Péter

Donáth Péter

Karátson Gábor

 

Óbudai Pincegaléria

Szabadi Zoltán

Kiss Mihály

Csudai Iván (Pozsony)

Kis Endre

Vincze Balázs

SI–LA–GI


No Comments »