Use your widget sidebars in the admin Design tab to change this little blurb here. Add the text widget to the Blurb Sidebar!

Projekt leírás

Author:

 

Hajdu Zsolt rajza a SZAF: Redszerváltás-szemétdomb című munkájának 2. fázisáról (2012. június 1.)

A tranzit.hu beszélgetés-sorozatot indított új helyszínén, a MAJAKOVSZKIJ 102-ben. A sorozat a művészeti szereplők a nyilvánosság formálásában betöltött lehetséges szerepeire kérdez rá, különböző országok, szakterületek, és generációk képviselőinek párbeszédbe állításával. Szeretnénk létrehozni egy olyan közösségi teret, ahol a kurátori tudást és a művészeti gondolkodást aktuális közügyek megvitatásának és közösség-formáló állásfoglalások megfogalmazásának szolgálatába lehet állítani.

Az első évad a rendszerváltás, az értelmiség és a művészeti gondolkodás szerepét vizsgálja a ’80as évek ellenzéki-alternatív társadalmi mozgalmaiban a 2010-es évek fordulójának válságperspektívájából. A témafelvetés kerete egy hosszú távú nemzetközi együttműködés, mely során közép-európai partnerintézményekkel a posztkolonialista és posztkommunista diskurzusok feltáratlan összefüggéseit kutatjuk.

A beszélgetéseken szeretnénk felidézni:
– azoknak az eseményeknek a kollektív erőterét, melyekben az ellenzéki értelmiség kritikai tevékenysége politikai aktivitássá vált;
– azokat a történelmi fordulópontokat, mikor a második nyilvánosság elsődlegessé lépett elő;
– azt a történelmi nullpontot, mikor a “bármi lehetséges” és a “mindenkinek van beleszólása” utópiája pillanatnyi realitássá vált;
– és azt, hogy mikor, hogyan és miért siklott félre a konszenzus-alapú társadalmi megújulás, az önszerveződő kezdeményezések és kritikai értelmiség intézményesülése.

Arra is rákérdezünk, hogy az új generáció archeológiai, illetve aktivista nézőpontja hogyan tudja feldolgozni az előző nemzedékek utópiáit, kudarcait, illúzióit, traumáit, nosztalgiáját és válságát. Szükséges és lehetséges-e a rendszerváltás programjának befejezése, újrafogalmazása, akár egy új rendszerváltás?

 


Comments Off on Projekt leírás