Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola


Barbara Steiner

Kangiszer Dóra

 

55

http://www.europe-n.org

Megőrizni a kritikusságot – Barbara Steiner szemináriuma

A vitatkozó múzeum – Hegyi Dóra interjúja Barbara Steinerrel

Kurátori tevékenysége a reprezentáció politikájára, intézménykritikára, építészetre és együttműködésekre fókuszál. Politikai, gazdasági, szociális és kulturális körülményeken keresztül vizsgálja a kereskedelem különböző vonatkozásait és összefonódott folyamatait, nemcsak elméleti diskurzus terén, hanem kiállítások és projektek formájában. Az intézmények tevékenységét és struktúráját – melyben előadásait, publikációit és kiállításait létrehozza – a projektek egységes részének tekinti, és programjainak célja, hogy ezeket a kölcsönös függőségeket láthatóvá és megvitathatóvá tegye.

A Bécsi Egyetemen (Universität Wien) művészettörténetet és politikatudományt tanult, doktoriját a White Cube ideológiájáról írta. A kilencvenes évektől a Kunstverein Ludwigsburg, majd a Kunstverein Wolfsburg igazgatója, kurátora több egyéni1 kiállításnak. Ezzel párhuzamosan különböző más intézményekben is tevékenykedik; és kiállításokat szervez.2 Mindezek mellett számos egyetem vendégelőadója.3

A lipcsei Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) igazgatója 2001-től 2011-ig4, mely időszak alatt részt vesz az új épület létrehozásában, számos kiállítás és projekt szervezésében. Egyéni5 és csoportos kiállítások6 kurátora.

Egyik ismert, együttműködésen alapuló projektje, a városépítészethez köthető Shrinking Cities című utazó kiállítássorozat, amely a városok zsugorodásával foglalkozik. A kiállítás egy globális kutatás eredményeképpen született, az elmúlt évtizedekben az urbanizáció gyors folyamatával párhuzamosan történő városi népesség csökkenésének statisztikájáról.

Jelenleg szabadúszó kurátor, 2012 januárjától művészeti igazgatója a Europe (to the power of) n Goethe Intézet által kezdeményezett kollaboratív projektnek, amelyben 97 város vesz részt; és Európa pluralitását, heterogenitását, ellentmondásosságait tematizálja.

Nem intézményi kontextusban, szabadúszóként 2013-ban egy egyhónapos rezidencia programban vett részt a holland Goethe Intézet és a Castrum Peregrini együttműködésében. Kutatást végzett a dizájn és a művészet kapcsolatáról, a hagyományos diszciplináris határok felborulásáról.

1 pl.: Liam Gillick, Angela Bulloch, Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija és Karen Kilimnik

2 Backstage, Kunstverein Hamburg, 1993; Lost Paradise, Kunst Raum Vienna, 1994; Trailer, Mediapark, Cologne, 1995

3 a Linzi Egyetemen (1994–2000), Braunschweig Művészeti Egyetemen (1999/2000), a koppenhágai Dán Királyi Képzőművészeti Egyetemen (2000–2002 és 2004/2005), valamint a Bécsi Iparművészeti Egyetemen (2007–2009)

4 2012-től Zólyom Franciska követi őt

5 Jun Yang, Christine Hill, Deimantas Narcevicius és Atelier Le Balto

6 Cultural Territories, On the Role of Art and Culture in Post-Communist Societies; On the Role of Artistic Critique/Criticality in Capitalist and Socialist Societies; Carte Blanche, On Private Commitment in Art, Performative Architecture, The future is not what it used to be és Shrinking Cities

7 Brüsszel, Isztambul, London, Łódź, Minsk, Novi Sad, Oslo, San Sebastián, Peking