Use your widget sidebars in the admin Design tab to change this little blurb here. Add the text widget to the Blurb Sidebar!

Melegh Attila, szociológus, 1963

Author:

Hogyan befolyásolta a rendszerváltás a szakmai tevékenységét, érdeklődést?

Rengeteg embert ismertem meg. Megerősített abban, hogy a szakmai pálya sokkal fontosabb. Hamar láttam ismerőseim átalakulását. Sajnos csak későn ismertem fel, hogy ténylegesen melyek a legfontosabb  társadalmi folyamatok és azok milyen összefüggésben állnak a politikai diskurzusokkal. Röviden miért tekinthető az átalakulás társadalmilag retrográd folyamatnak.

Mit tart ma legfontosabbnak a rendszerváltásban játszott szerepéből?

Szemben másokkal már 1992-ben kezdtem ráébredni az átalakulás elképesztő következményeire Ez nagyon későn volt a folyamatokhoz képest, de sokakhoz képest még ma is korai. Szép lassan el kezdtem dolgozni az államszocializmus globális olvasatán. Ez ma is elgondolkodtat.

Milyen fordulópontot jelentő művészeti / politikai / közéleti / szakmai eseményekre, publikációkra emlékszik, melyekben vett részt, melyekre reagált valamilyen módon?

Szinte minden nagyobb tüntetésen ott voltam és utólag is viccesek voltak. Reagálni csak 1992 után kezdtem, addigra kezdett kialakulni egy kezdeti értelmezés bennem.

Milyen források, tapasztalatok határozták meg Ön számára a rendszerváltás időszakának szinkron, illetve utólagos értékelését?

Társadalomstatisztika, diskurzuslemezés, mindennapi légkör, erősödő rasszizmus, az osztályelkülönülés folyamata.

Változott-e, és ha igen hogyan, és minek a hatására a rendszerváltásról, a rendszerváltás eszméiről alkotott képe az utóbbi 20 / 10 / 5 / 1 évben?

Igen végig romlott. Fokozatosan de biztosan. Ma azt gondolom az alaplépéseket más irányban kellett volna megtenni, téves volt az államszocializmus kritikája.


Comments Off on Melegh Attila, szociológus, 1963