Use your widget sidebars in the admin Design tab to change this little blurb here. Add the text widget to the Blurb Sidebar!

Wessely Anna, szociológus-művészettörténész, 1951

Author:

Hogyan befolyásolta a rendszerváltás a szakmai tevékenységét, érdeklődést?
A rendszerváltás a szakmai érdeklődésemen nem változtatott, viszont látványosan megkönnyítette a szakirodalomhoz, a nemzetközi diskurzushoz való hozzáférést – nem is maga a rendszerváltás, mint inkább a Soros Alapítvány meg a szabad internet.

Mit tart ma legfontosabbnak a rendszerváltásban játszott szerepéből?
Nem játszottam szerepet a rendszerváltásban. Közvetlenül utána fontos lett az ELTE Szociológiai Intézet “átmentése” (1990-92), majd az MTV Közalapítvány kuratóriumi elnökségében dolgozva néhány nagyobb károkozás megakadályozása.

Milyen források, tapasztalatok határozták meg Ön számára a rendszerváltás időszakának szinkron, illetve utólagos értékelését?
A rendszerváltást és a következő éveket alapvetően a megelőző 10 év tapasztalatai szempontjából ítéltem meg, ítélem meg talán ma is, azaz hogy mit sikerült megvalósítani az egykori demokratikus ellenzék elképzeléseiből.

Változott-e, és ha igen hogyan, és minek a hatására a rendszerváltásról, a rendszerváltás eszméiről alkotott képe az utóbbi 20 / 10 / 5 / 1 évben?
Nem változott.


Comments Off on Wessely Anna, szociológus-művészettörténész, 1951